ארכיון מחלקת טיפולי פנים |
04-6262770 סניף אורות 04-8404344 סניף עתלית